Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Äppelträdstatistik nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralTike har upphört med äppelträdsstatistiken, som sedan år 1997 har producerats var femte år.

Den sista publikationen gäller statistikåret 2007. Statistiken upphör eftersom det inte mera i Finland finns ett behov av att producera uppgifter för EU enligt EU:s direktiv och för att det inte finns ett nationellt behov för uppgifterna. Produktionsarealer och skördeuppgifter för äppel produceras som förut i samband med trädgårdsstatistiken.

 

 


Senast uppdaterad 10.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Äppelträdstatistik [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opt/opt_2012-10-10_uut_001_sv.html