Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster beskriver näringsgrenarnas strukturer och förändringar i dem. Grundvariabler är personaluppgifter samt produktionens brutto- och förädlingsvärde. Uppgifterna har klassificerats efter näringsgren och landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pata/meta_sv.html