Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över företagstjänster i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I Bokslutsstatistiken över företagstjänster införs TOL 2008 när uppgifter för år 2008 samlas in. De preliminära uppgifterna i Bokslutsstatistiken över företagstjänster för år 2008 publiceras i juli 2009 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifterna publiceras för statistikåret och för jämförelseåret. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidan för Bokslutsstatistiken över företagstjänster finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringar i näringsgrensindelningen för servicenäringarna vid övergången till TOL 2008

Grupper som publicerats i de preliminära uppgifterna enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • 72 Databehandlingstjänster
 • 74 Andra företagstjänster

Grupper som publiceras i de preliminära uppgifterna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • 71 Tekniska tjänster
 • 782 Personaluthyrning
 • 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

Grupper som publicerats i de slutliga bokslutsuppgifterna enligt näringsgrensindelningen TOL 2002

 • 72 Databehandlingstjänster
 • 74A Juridisk verksamhet
 • 74B Bokförings- och revisionsverksamhet
 • 74C Konsultverksamhet avseende företagsledning
 • 74D Tekniska tjänster
 • 74E Reklambyråer
 • 74F Övrig marknadsföringsverksamhet
 • 74G Uthyrning av arbetskraft
 • 746 Detektiv- och bevakningsverksamhet
 • 747 Städning
 • 804 Övrig utbildning exkl. 80421
 • 851 Hälso- och sjukvård exkl. 85121
 • 900 Miljöhygien
 • 93A Tvätteriverksamhet

Grupper som publiceras i de slutliga bokslutsuppgifterna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

 • 691 Juridisk verksamhet
 • 692 Bokföring, revision
 • 701 Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 702 Konsulttjänster till företag
 • 711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet;
 • 712 Teknisk provning och analys
 • 73111 Reklambyråer
 • 73 Andra marknadsföringstjänster (exkl. 73111)
 • 782 Personaluthyrning
 • 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
 • 80 Detektiv- och bevakningsverksamhet
 • 812 Rengöring och lokalvård
 • 855 Utbildning
 • 86 Hälso- och sjukvård (exkl. 8621)

Innehållet i huvudgrupperna i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudgrupperna i TOL 2002. De mest betydande ändringarna.

Enligt näringsgrensindelningen TOL2008 flyttas databehandlingstjänster och miljövård från företagstjänster. Databehandlingstjänsterna publiceras i fortsättningen i informationstjänster i huvudgruppen J och miljövård i den nya huvudgruppen E.

Verksamheter som utövas av huvudkontor är en egen undernäringsgren. Tidigare hörde verksamheter som utövas av huvudkontor till den näringsgren som var företagets huvudnäringsgren. Från telekommunikationen överfördes resebyrå- och researrangörsverksamhet till företagstjänster.


Senast uppdaterad 31.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto [e-publikation].
ISSN=1797-5360. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/patipa/patipa_2009-03-31_uut_001_sv.html