Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2006

Vid årsskiftet 1,4 miljoner familjer

I slutet av år 2005 fanns det 1 426 000 familjer i Finland. Från året innan har antalet familjer ökat med 5 000 familjer. Till familjerna hörde 77 procent av befolkningen. Två tredjedelar av familjerna var familjer bestående av äkta par. Av familjerna var 21 procent sambofamiljer och något under 13 procent var familjer med en förälder. Det fanns 828 familjer med registrerade par av samma kön.

Det fanns 592 000 barnfamiljer (i familjen finns barn under 18 år). Antalet barnfamiljer har minskat med 1 300 familjer från året innan. Av befolkningen hör 42 procent till barnfamiljer även med beaktande av äldre hemmaboende syskon. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familj med äkta makar, dvs. 62 procent. Det finns nästan lika många barnfamiljer med sambor och ensamförsörjarmödrar, av de förstnämnda 18 och av de sistnämnda 17 procent av barnfamiljerna. En ensamförsörjarfader är fortfarande en sällsynthet, i mindre än tre procent av barnfamiljerna bor det bara fadern med barnen. Som förälder i nästan 90 barnfamiljer är ett registrerat par av samma kön.

Vid årsskiftet bodde det i medeltal 1,83 barn i en barnfamilj. Det slutliga barnantalet i nuvarande barnfamiljer är omkring 2,3 barn.

I slutet av år 2005 fanns det 52 000 ombildade familjer. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år, som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 76 000. Antalet ombildade familjer har ökat med ungefär 1 000 familjer från föregående år. Något över hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och något under hälften gifta.

Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder 2005
(familjerna med far och barn efter faderns ålder)

Källa: Familjer 2005, Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2005/perh_2005_2006-06-01_tie_001_sv.html