Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2009

41 procent av befolkningen i barnfamiljer

I slutet av år 2008 fanns det 1 444 000 familjer i Finland. Antalet familjer har ökat från året innan med 6 700 familjer. Av befolkningen hörde 76 procent till en familj, dvs. 4 051 000 personer. Antalet ensamboende var 1 015 000. Två tredjedelar av familjerna var familjer med äkta makar, 21 procent sambofamiljer och 12 procent familjer med en förälder. Det fanns 1 244 familjer med registrerade par av samma kön.

Antalet barnfamiljer uppgick till 585 000 barnfamiljer (i familjen finns barn under 18 år). Antalet har minskat med 2 500 familjer från året innan. Av befolkningen hör 41 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familj med äkta makar, dvs. 62 procent. Det finns nästan lika många barnfamiljer med sambor som med ensamförsörjarmödrar, av de förstnämnda 18 och av de sistnämnda 17 procent av barnfamiljerna. En ensamförsörjarfader är fortfarande en sällsynthet, i mindre än tre procent av barnfamiljerna bor det bara fadern med barnen. I 187 barnfamiljer är föräldrarna ett registrerat par av samma kön.

Vid årsskiftet bodde det i medeltal 1,83 barn i en barnfamilj. Det slutliga barnantalet i nuvarande barnfamiljer är omkring 2,4 barn.

I slutet av år 2008 fanns det nästan 54 000 ombildade familjer. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 78 000. Antalet ombildade familjer har ökat med ungefär 200 familjer från föregående år. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta.

Familjer efter typ åren 1990–2008

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Ändring    2007–2008
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 431 376 1 437 709 1 444 386 6 677
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 488 880 496 814 504 728 7 914
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 461 569 456 235 452 180 -4 055
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 184 732 188 172 191 177 3 005
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 114 671 115 860 115 966 106
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 151 475 150 251 149 631 -620
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 29 101 29 288 29 460 172
Registrerade . . . 398 455 527 579 52
Registrerade . . . 430 493 562 665 103
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 039 944 4 045 561 4 051 662 6 101
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 276 955 5 300 484 5 326 314 25 830
Andel av familjebefolkningen 82.1 80.0 78.2 76.8 76.6 76.3 76.1 -0.2
Familjens medelstorlek 3.00 2.96 2.89 2.83 2.82 2.81 2.81 0.00

Källa: Familjer 2008, Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen, Timo Nikander (09) 1734 2798, (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (373,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2008/perh_2008_2009-05-29_tie_001_sv.html