Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Regionala skillnader mellan olika typer av barnfamiljer

4.1 Sambofamiljer vanliga på Åland

Den vanligaste typen av barnfamilj i alla landskap är familjer med gift par, även om det också finns klara skillnader mellan landskapen. Skillnaderna beror på hur vanligt det är med familjer med sambor och ensamstående förälder i landskapet.

På Åland och i Lappland finns det relativt sett flest sambor. Mellersta och Södra Österbotten representerar den andra ytterligheten. På Åland är 29 procent av barnfamiljerna sambofamiljer, i Lappland omkring 23 procent. I 14 landskap är de samboende parens andel högre än i landet i genomsnitt, i sex landskap är det lägre (figur 7).

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljer efter landskap år 2009

Figur 7. Andelen sambofamiljer av barnfamiljer efter landskap år 2009

På kommunnivå placerar sig de åländska kommunerna i täten i fråga om hur vanligt samboendet är. Av kommunerna i Fasta Finland är andelen störst i Savukoski i Lappland, där den är 33 procent. Av barnfamiljerna i Luhanka är 31 procent sambofamiljer. I Utsjoki, Gustavs och Enontekis är andelen sambofamiljer av barnfamiljerna 30 procent. Den relativt sett lägsta andelen sambor i Fasta Finland finns i Larsmo (6 %).

4.2 Minst enföräldersfamiljer i Österbotten

Det finns också tydliga regionala variationer i hur vanligt det är med enföräldersfamiljer. I siffrorna över landskap avviker landskapen i Österbotten från de övriga landskapen till förmån för den traditionella familjen. Det finns minst enföräldersfamiljer där. I Nyland och Päijänne-Tavastland (23 %) finns det flest enföräldersfamiljer. I Nyland är andelen hög på grund av Helsingfors och i Päijänne-Tavastland på grund av Lahtis. (Figur 8)

Figur 8. Andelen ensamförsörjarfamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2009

Figur 8. Andelen ensamförsörjarfamiljer av barnfamiljerna efter landskap år 2009

Variationerna mellan landskapen i andelen enföräldersfamiljer beror på olika andelar familjer med mor och barn. Andelen familjer med far och barn är 2–3 procent i alla landskap.

På kommunnivå finns det relativt sett flest enföräldersfamiljer i Sottunga (45 %), Helsingfors (29 %), Hartola och Mariehamn (28 %). Relativt sett minst enföräldersfamiljer finns det i Fasta Finland i kommunerna Larsmo (4 %) och Yli-Ii (6 %)

Larsmo kan anses vara den mest traditionella kommunen i Finland, om man ser till familjestrukturen, eftersom kommunen har den lägsta andelen enföräldersfamiljer och på motsvarande sätt den högsta andelen familjer med gifta par. I Larsmo finns också Finlands fjärde högsta genomsnittliga antal hemmaboende barn i barnfamiljer 2,79, efter Merijärvi och Yli-Ii (2,86) samt Sievi (2,85). Medeltalet för hela landet är 1,83.

Majoriteten av fäderna och mödrarna i enföräldersfamiljer har civilståndet frånskild. Bara sex procent av männen är änklingar och bara tre procent av kvinnorna änkor. De upplösta samboförhållandena har ökat antalet ogifta i enföräldersfamiljer. Av familjerna med mor och barn är redan 41 procent av mödrarna ogifta, av fäderna 26 procent (tabell 3, kapitel 1).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, 4. Regionala skillnader mellan olika typer av barnfamiljer . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_kat_004_sv.html