Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2009

Hustruns/moderns språk Totalt Mannens/faderns språk
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Kinesiska Engelska Somaliska Annat eller okänt Ingen far i familjen
Alla familjer 1 450 488 1 181 155 75 381 8 950 3 698 111 1 280 4 455 1 074 24 561 149 823
Finska 1 290 615 1 114 907 24 604 1 185 792 49 103 3 496 87 10 929 134 463
Svenska 73 664 18 344 47 793 30 37 11 7 289 6 785 6 362
Ryska 19 064 7 277 290 7 267 318 2 5 54 1 562 3 288
Estniska 6 929 2 646 156 151 2 405 - - 18 2 170 1 381
Thaispråk 3 254 2 773 154 1 7 45 2 8 - 32 232
Kinesiska 2 071 678 51 4 4 - 1 073 25 - 90 146
Engelska 1 928 1 160 126 7 3 - 9 274 1 138 210
Somaliska 1 695 17 2 1 - - - 2 922 15 736
Annat eller okänt 21 503 6 064 603 169 39 3 58 218 16 11 328 3 005
Ingen mor i familjen 29 765 27 289 1 602 135 93 1 23 71 39 512 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 4. Familjer efter makarnas/föräldrarnas språk 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_004_sv.html