Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2009

Hustruns/moderns medborgarskap Totalt Mannens/faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Ryssland Estland Thailand Sverige Kina  Somalia Tyskland Irak  Viet Nam 
Alla familjer 1 450 488 1 265 334 5 389 3 801 89 2 747 898 488 1 406 743 425 19 345 149 823
Finland 1 378 748 1 216 938 1 189 795 52 2 260 124 133 1 177 280 162 11 762 143 876
Ryssland 9 925 4 028 3 890 168 1 9 2 - 4 4 1 310 1 508
Estland 6 775 2 404 118 2 637 - 7 - - 2 3 - 218 1 386
Thailand 3 035 2 761 - 4 35 5 1 - 6 - 1 16 206
Sverige 1 924 1 282 - 3 - 349 2 1 4 1 3 26 253
Kina 1 502 619 1 2 - - 734 - 3 - 5 67 71
Somalia 943 190 - - - 3 - 324 - - - 12 414
Tyskland 808 545 3 1 - 2 - - 146 - - 37 74
Irak 795 236 - - - - - - - 403 - 11 145
Viet Nam 756 350 - 1 - 3 1 - 1 - 225 15 160
Annat eller okänt 15 512 6 844 110 101 1 40 23 8 49 38 3 6 565 1 730
Ingen mor i familjen 29 765 29 137 78 89 - 69 11 22 14 14 25 306 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_006_sv.html