Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2009

Moderns medborgarskap Totalt    Faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Russia Estland Thailand Sverige Somalia Kina Irak  F.d. Serbien och Montenegro Turkiet
Alla barnfamiljer 584 172 463 399 2 549 1 872 36 1 116 371 377 528 436 758 10 584 102 146
Finland 544 713 438 631 570 360 25 963 90 63 172 151 473 6 237 96 978
Russia 5 086 1 747 1 815 86 1 6 - 1 3 1 9 154 1 263
Estland 3 838 1 164 51 1 311 - 4 - - 2 - 4 111 1 191
Thailand 1 489 1 274 - 3 10 2 - - - - - 7 193
Sverige 893 607 - 1 - 66 - 1 - - - 10 208
Somalia 794 149 - - - 2 262 - - - - 8 373
Kina 657 278 1 - - - - 299 - - - 17 62
Irak 641 190 - - - - - - 316 - - 9 126
F.d. Serbien och Montenegro 546 139 - - - - - - - 243 - 46 118
Turkkiet 510 206 - - - 1 - - - - 245 7 51
Annat eller okänt 9 456 3 924 55 51 - 24 4 6 27 32 12 3 738 1 583
Ingen mor i familjen 15 549 15 090 57 60 - 48 15 7 8 9 15 240 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_007_sv.html