Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2009

Hustruns/moderns födelseland Totalt Mannens/faderns födelseland Annat eller okänt Ingen mor i familjen
Finland F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Kina Somalia Vietnam Irak
Alla familjer 1 450 488 1 244 858 9 912 8 857 3 465 143 1 981 1 122 1 046 1 016 1 449 26 816 149 823
Finland 1 350 771 1 184 705 1 468 8 039 573 81 298 85 89 75 174 16 340 138 844
F.d. Sovjetunionen 19 981 7 830 7 206 69 627 1 16 7 2 1 21 807 3 394
Sverige 10 287 8 150 14 361 2 - 7 2 - - 4 226 1 521
Estland 6 159 1 922 578 26 2 059 1 6 1 1 1 6 256 1 302
Thailand 3 327 2 952 2 31 6 49 2 1 - 4 2 41 237
F.d. Jugoslavien 1 950 110 3 1 3 - 1 395 - - 1 5 128 304
Kina 1 904 679 4 11 3 1 - 954 - 15 1 115 121
Somalia 1 658 18 - - - - 1 - 882 - 2 34 721
Viet Nam 1 598 269 - 2 4 3 - 13 1 855 - 42 409
Irak 1 499 37 1 - - - 1 1 - - 1 107 62 290
Annat eller okänt 21 589 9 523 462 134 124 4 218 41 33 20 95 8 255 2 680
Ingen mor i familjen 29 765 28 663 174 183 64 3 37 17 38 44 32 510 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_008_sv.html