Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2009

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 584 172 451 535 4 296 5 245 1 759 58 828 1 361 1 064 615 505 14 760 102 146
Finland 527 433 420 680 469 4 732 229 37 55 150 86 36 35 8 139 92 785
F.d. Sovjetunionen 10 013 3 392 3 203 39 279 1 1 12 12 - 5 396 2 673
Sverige 7 049 5 257 8 221 1 - - 4 2 - 1 140 1 415
Estland 3 640 922 278 16 1 143 - 1 3 3 - - 148 1 126
Thailand 1 631 1 360 1 11 3 14 - - 2 1 - 20 219
Somalia 1 418 8 - - - - 724 - 2 - - 26 658
F.d. Jugoslavien 1 416 57 2 - - - - 1 004 3 - - 82 268
Irak 1 174 17 1 - - - - - 867 - - 42 247
Viet Nam 1 068 141 - 1 4 2 1 - - 531 5 23 360
Kina 917 320 1 6 - 1 - - 1 8 437 41 102
Annat eller okänt 12 864 4 617 226 64 54 1 24 165 69 9 11 5 331 2 293
Ingen mor i familjen 15 549 14 764 107 155 46 2 22 23 17 30 11 372 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_009_sv.html