Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2009

Familjetyp Antalet hemmaboende barn i åldern 0-17 år
Totalt        1           2            3         4 5 -    
Familjer totalt 584 172 254 457 223  777 77 528 18 627 9 783
Äkta makar med barn 358 871 130 052 148 801 57 344 14 321 8 353
Registrerat partnerskap 229 144 73 8 3 1
Sambor med barn 107 377 55  294 39 020 10 390 2 094 579
Mor med barn 102 146 58 390 31 940 8 957 2 062 797
Far med barn 15 549 10 577 3 943 829 147 53
Procentuell fördelning
Familjer totalt 100,0 43,6 38,3 13,3 3,2 1,7
Äkta makar med barn 100,0 36,2 41,5 16,0 4,0 2,3
Registrerat partnerskap 100,0 62,9 31,9 3,5 1,3 0,4
Sambor med barn 100,0 51,5 36,3 9,7 2,0 0,5
Mor med barn 100,0 57,2 31,3 8,8 2,0 0,8
Far med barn 100,0 68,0 25,4 5,3 0,9 0,3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_010_sv.html