Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2009

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 584 25 275 3 089 2 099 20 289 2 088 744
1 18 825 16 530 2 295 - - - -
2 19 031 7 219 673 886 9 312 941 -
3 10 902 1 281 103 781 7 707 767 263
4 3 542 196 13 301 2 470 285 277
5 952 40 - 95 606 64 147
6- 332 9 5 36 194 31 57
Äkta makar 26 516 9 483 1 288 849 13 016 1 379 501
1 7 225 6 281 944 - - - -
2 9 282 2 660 289 369 5 401 563 -
3 6 696 454 45 312 5 193 524 168
4 2 402 78 6 119 1 804 211 184
5 654 6 - 34 457 53 104
6- 257 4 4 15 161 28 45
Sambor 27 068 15 792 1 801 1 250 7 273 709 243
1 11 600 10 249 1 351 - - - -
2 9 749 4 559 384 517 3 911 378 -
3 4 206 827 58 469 2 514 243 95
4 1 140 118 7 182 666 74 93
5 298 34 - 61 149 11 43
6- 75 5 1 21 33 3 12

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_012_sv.html