Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2009

Ålder  Alla familjers barn Äkta makar och barn  Registrerat partnerskap med barn Sambor med barn 2) Ensam- försörjare- moderns barn Ensam- försörjare- faderns barn Adoptiv- barn Ombildad familj 1)
Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn
0 60 229 36 688 48 18 785 4 643 65 32 629 1 4 347
1 59 524 38 249 50 15 424 5 669 132 102 370 11 4 193
2 58 969 39 012 33 13 149 6 450 325 124 719 46 3 916
3 59 177 39 728 35 11 831 7 135 448 179 1 068 94 3 550
4 57 965 39 157 19 10 679 7 518 592 246 1 686 159 3 168
5 58 064 39 391 19 9 997 7 949 708 329 2 260 249 2 938
6 56 952 38 955 26 9 161 8 047 763 334 2 791 301 2 537
7 55 971 37 991 10 8 773 8 305 892 379 3 336 364 2 252
8 56 366 38 147 10 8 517 8 671 1 021 332 3 789 453 1 805
9 56 963 38 338 13 8 354 9 106 1 152 298 4 181 607 1 431
10 57 655 38 607 11 8 317 9 400 1 320 302 4 683 621 1 101
11 57 015 38 281 4 7 878 9 460 1 392 245 5 024 718 722
12 59 225 39 502 7 7 977 10 198 1 541 259 5 529 808 502
13 60 640 40 208 9 7 886 10 762 1 775 247 5 890 942 274
14 62 928 41 411 12 7 840 11 577 2 088 212 6 137 1 108 148
15 64 687 42 510 10 7 510 12 306 2 351 208 6 498 1 295 78
16 63 479 41 500 6 7 102 12 261 2 610 208 6 424 1 384 32
17 62 745 41 009 9 6 771 12 298 2 658 208 6 140 1 356 22
18 54 687 36 761 13 5 368 10 149 2 396 232 . . .
19 42 290 28 767 4 3 790 7 621 2 108 187 . . .
20 29 046 19 787 2 2 443 5 186 1 628 151 . . .
21 19 998 13 745 2 1 433 3 584 1 234 96 . . .
22 14 604 10 160 2 1 071 2 435 936 76 . . .
23 11 626 8 092 1 742 2 034 757 47 . . .
24 9 806 6 772 - 558 1 795 681 40 . . .
0-6 410 880 271 180 230 89 026 47 411 3 033 1 346 9 523 861 24 649
0-17 1 068 554 708 684 331 175 951 161 755 21 833 4 244 67 154 10 517 33 016
0-24 1 250 611 832 768 355 191 356 194 559 31 573 5 073 . . .
1) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.
2) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_014_sv.html