Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ållder och familjetyp 31.12.2009

Kvinnans ålder Familjetyp
Familjetyp totalt Äkta makar utan barn Äkta makar med barn Sambor utan barn Sambor med barn Mor med barn Registrerat partnerskap
Åldersgrupper totalt 1 420 869 509 916 448 897 193 894 116 797 149 823 1 542
- 19 9 780 450 183 7 910 719 510 8
20 - 24 69 703 5 352 6 553 44 013 8 639 5 088 58
25 - 29 114 750 15 307 31 159 39 754 18 487 9 870 173
30 - 34 132 646 12 699 65 949 18 239 21 714 13 775 270
35 - 39 129 504 7 957 74 060 8 959 20 572 17 716 240
40 - 44 151 013 10 196 85 768 8 598 20 486 25 659 306
45 - 49 154 869 22 905 79 488 11 630 14 795 25 862 189
50 - 54 145 389 54 613 52 333 14 435 7 236 16 643 129
55 - 59 140 518 86 998 26 582 15 282 2 854 8 730 72
60 - 64 136 371 104 922 13 202 12 235 855 5 115 42
65 - 69 85 165 70 549 5 407 5 929 212 3 035 33
70 - 74 68 035 56 511 3 946 3 846 124 3 594 14
75 - 79 45 615 36 484 2 564 1 852 68 4 641 6
80 - 84 25 929 18 909 1 280 808 27 4 904 1
85 - 11 582 6 064 423 404 9 4 681 1
Procentuell fördelning
Åldersgrupper totalt 100,0 35,9 31,6 13,6 8,2 10,5 0,1
- 19 100,0 4,6 1,9 80,9 7,4 5,2 0,1
20 - 24 100,0 7,7 9,4 63,1 12,4 7,3 0,1
25 - 29 100,0 13,3 27,2 34,6 16,1 8,6 0,2
30 - 34 100,0 9,6 49,7 13,8 16,4 10,4 0,2
35 - 39 100,0 6,1 57,2 6,9 15,9 13,7 0,2
40 - 44 100,0 6,8 56,8 5,7 13,6 17,0 0,2
45 - 49 100,0 14,8 51,3 7,5 9,6 16,7 0,1
50 - 54 100,0 37,6 36,0 9,9 5,0 11,4 0,1
55 - 59 100,0 61,9 18,9 10,9 2,0 6,2 0,1
60 - 64 100,0 76,9 9,7 9,0 0,6 3,8 0,0
65 - 69 100,0 82,8 6,3 7,0 0,2 3,6 0,0
70 - 74 100,0 83,1 5,8 5,7 0,2 5,3 0,0
75 - 79 100,0 80,0 5,6 4,1 0,1 10,2 0,0
80 - 84 100,0 72,9 4,9 3,1 0,1 18,9 0,0
85 - 100,0 52,4 3,7 3,5 0,1 40,4 0,0

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ållder och familjetyp 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_017_sv.html