Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2010

Antalet familjer ökar alltjämt

I slutet av år 2009 fanns det 1 450 000 familjer i Finland. Från året innan har antalet familjer ökat med 6 100. Till familjerna hörde 76 procent av befolkningen, dvs. 4 060 000 personer. Antalet ensamboende var 1 026 000. Två tredjedelar av familjerna var familjer bestående av äkta par. Av familjerna var 21 procent sambofamiljer och 12 procent var familjer med en förälder. Det fanns 1 396 familjer med registrerade par av samma kön.

Familjer efter typ 1950–2009

Familjer efter typ 1950–2009

Det fanns 584 000 barnfamiljer (i familjen finns barn under 18 år). Antalet barnfamiljer har minskat med 1 100 från året innan. Av befolkningen hör 40 procent till barnfamiljer. Vid årsskiftet bodde det i medeltal 1,83 barn i en barnfamilj. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familj med äkta makar, dvs. 61 procent. Arton procent av barnfamiljerna är sådana där föräldrarna är sambor. Lika många är familjerna med mor och barn. Det finns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn. I mindre än tre procent av barnfamiljerna bor endast fadern med barnen. Registrerade par av samma kön är föräldrar i 229 barnfamiljer.

I slutet av år 2009 fanns det 54 000 ombildade familjer. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år, som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 78 000. Antalet ombildade familjer har minskat med 90 familjer från föregående år. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta.

Familjer efter typ åren 1990–2009

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 Ändring    2008–2009
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 437 709 1 444 386 1 450 488 6 102
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 496 814 504 728 509 916 5 188
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 456 235 452 180 448 897 -3 283
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 188 172 191 177 193 894 2 717
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 115 860 115 966 116 797 831
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 150 251 149 631 149 823 192
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 29 288 29 460 29 765 305
Registrerade manliga par 1) . . . 398 527 579 625 46
Registrerade kvinliga par 1) . . . 430 562 665 771 106
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 045 561 4 051 662 4 059 511 7 849
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 300 484 5 326 314 5 351 427 25 113
Andel av familjebefolkningen 82.1 80.0 78.2 76.8 76.3 76.1 75.9 -0.2
Familjens medelstorlek 3.00 2.96 2.89 2.83 2.81 2.81 2.81 2.80
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 240.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/perh_2009_2010-05-28_tie_001_sv.html