Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2011

Antalet ryskspråkiga familjer har överstigit antalet finsk-ryska familjer

I slutet av år 2010 fanns det enligt Statistikcentralens familjestatistik totalt 11 200 sådana ryskspråkiga familjer där familjens enda förälder eller båda föräldrarna var ryskspråkiga. Den vanligaste kombinationen av ryskspråkiga familjer är nu familjer med två ryskspråkiga föräldrar. Deras antal uppgår till 7 700 familjer. Ännu för ett år sedan var den vanligaste kombinationen en familj bestående av en finskspråkig man och en ryskspråkig kvinna.

Ryskspråkiga familjer år 1990, 2000 och 2010

Ryskspråkiga familjer år 1990, 2000 och 2010
.

Antalet familjer med en finskspråkig man och en ryskspråkig kvinna uppgår till 7 400. Familjer med en ryskspråkig man och en finskspråkig kvinna är däremot fortfarande ganska sällsynta (1 300), även om antalet mer än fyrdubblats på tjugo år. Antalet ryskspråkiga familjer med en förälder uppgick till totalt 3 600 av vilka 96 procent var familjer bestående av mor och barn.

Av alla familjer i Finland var tre procent sådana familjer där den ensamstående föräldern eller båda föräldrarna talade något annat språk än finska, svenska eller samiska som sitt modersmål. Andelen ryskspråkiga familjer av dessa familjer med ett främmande språk som modersmål var nästan 30 procent. År 1990 fanns det bara 300 ryskspråkiga par, år 1995 var antalet omkring 3 000.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (691,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tie_001_sv.html