Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2012

Antalet barnfamiljer sjunker långsamt

I slutet av år 2011 fanns det totalt 581 000 barnfamiljer i Finland. Jämfört med året innan har antalet minskat med 1 800. Minskningen beror bl.a. på låg fruktsamhet, högre barnafödande ålder och variation i storleken på åldersklasserna. Vid årsskiftet bodde det i medeltal 1,83 barn i en barnfamilj. Av befolkningen hör 40 procent till barnfamiljer. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år.

Barnfamiljer efter typ 1995–2011

Barnfamiljer efter typ 1995–2011

Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familj med äkta makar, dvs. 61 procent. Nitton procent av barnfamiljerna är sådana där föräldrarna är sambor. Nästan lika många är familjerna med mor och barn, dvs. 18 procent. Det finns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn. I mindre än tre procent av barnfamiljerna bor endast fadern med barnen. Registrerade par av samma kön är föräldrar i något över 300 barnfamiljer.

I slutet av år 2011 fanns det totalt 1 461 000 familjer. Från året innan har antalet ökat med 5 500 familjer. Ökningen är större än föregående år, då antalet familjer ökade med 4 600. Till familjerna hörde 75 procent av befolkningen, dvs. 4 070 000 personer. Antalet personer som hör till familjer har minskat stadigt. Ännu år 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer. Två tredjedelar av familjerna var familjer bestående av äkta par, 22 procent sambofamiljer och 12 procent familjer med en förälder. Det fanns ungefär 1 800 familjer med registrerade par av samma kön. Antalet ensamboende var 1 053 000.

I slutet av år 2011 fanns det 53 000 ombildade familjer. Från året innan har antalet ombildade familjer ökat med nästan hundra familjer. Under de senaste åren har årsförändringarna varit små. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 77 000.

Familjer efter typ åren 1990–2011

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 Ändring    2010–2011
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 450 488 1 455 073 1 460 570 5 497
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 509 916 513 889 518 550 4 661
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 448 897 446 433 442 257 -4 176
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 193 894 195 967 200 171 4 204
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 116 797 117 254 118 054 800
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 149 823 149 651 149 196 -455
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 29 765 30 278 30 534 256
Registrerade manliga par 1) . . . 398 625 706 773 67
Registrerade kvinliga par 1) . . . 430 771 895 1 035 140
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 059 511 4 065 168 4 069 930 4 762
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 351 427 5 375 276 5 401 267 25 991
Andel av familjebefolkningen 82.1 80.0 78.2 76.8 75.9 75.6 75.4 -0.2
Familjens medelstorlek 3.00 2.96 2.89 2.83 2.81 2.79 2.79 0.00
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 351.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (367,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/perh_2011_2012-05-25_tie_001_sv.html