Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.11.2013

Oftast moderns barn i ombildade familjer

Enligt familjestatistiken 2012 hör omkring 110 000 minderåriga barn till ombildade familjer. Detta är tio procent av alla barn i barnfamiljer. Största delen, omkring 60 procent, av barnen i ombildade familjer är barn till modern i familjen. Något under en tredjedel är gemensamma barn och omkring tio procent faderns barn. I en ombildad familj finns det åtminstone ett minderårigt barn som är bara den ena makens barn.

Andelen barn i ombildade familjer efter ålder 2012

Andelen barn i ombildade familjer efter ålder 2012
.

Omkring 36 000 barn under skolåldern växer upp i ombildade familjer. Av dem är 70 procent föräldrarnas gemensamma barn, 27 procent barn som modern har med sig i familjen och tre procent barn som fadern har med sig i familjen.

Antalet ombildade familjer är totalt 53 000, dvs. nio procent av alla barnfamiljer. Av föräldrarna i ombildade familjer är omkring hälften gifta med varandra och hälften är sambor.

Av de ombildade familjerna är 46 procent sådana som bara består av barn som modern har med sig i familjen. Den näst vanligaste typen av ombildade familjer är en familj som består av moderns barn och gemensamma barn till föräldrarna i den ombildade familjen, dvs. 38 procent. Sex procent av de ombildade familjerna består av barn som bara fadern har med sig i familjen. Av de ombildade familjerna är fyra procent sådana familjer som består av både moderns och faderns barn, men inga gemensamma barn. Det finns också fyra procent ombildade familjer som består av faderns barn och gemensamma barn. Ombildade familjer med moderns, faderns och gemensamma barn är däremot ganska ovanliga, bara omkring två procent av de ombildade familjerna är sådana. Även om det är vanligast att det stadigvarande bor barn till modern i de ombildade familjerna kan familjen också bestå av faderns barn som stadigvarande bor på annat håll.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (697,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tie_001_sv.html