Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2013

Antalet stora barnfamiljer har varit stabilt

Antalet familjer med minst fyra barn har varit ganska stabilt under de senaste åren. De årliga förändringarna är små, några hundra åt det ena eller andra hållet. År 2012 ökade antalet familjer med minst fyra barn med omkring hundra familjer från året innan. Trenden för antalet familjer med två och tre barn är sjunkande, medan antalet enbarnsfamiljer är nästan oförändrat. I slutet av år 2012 bodde det i genomsnitt 1,83 minderåriga barn i en barnfamilj. Familjestatistiken beskriver familjestorleken i Finland vid en viss tidpunkt och anger alltså inte det slutliga antalet barn i barnfamiljer.

Antalet barn i barnfamiljer 1950–2012

Antalet barn i barnfamiljer 1950–2012

Av barnfamiljerna är 13 procent trebarnsfamiljer och i fem procent av barnfamiljerna finns det minst fyra barn under 18 år. Relativt sett flest familjer med minst fyra barn finns det i Norra och Mellersta Österbotten, relativt sett minst sådana familjer på Åland, i Nyland, Södra Karelen och Egentliga Finland.

I slutet av år 2012 fanns det totalt 578 000 barnfamiljer i Finland. Jämfört med året innan har antalet barnfamiljer minskat med 2 100. Av befolkningen hör 40 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt en familj med äkta makar, dvs. 61 procent. Nitton procent av barnfamiljerna är sådana där föräldrarna är sambor. Nästan lika många är familjerna med mor och barn, dvs. 18 procent. Det finns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn, mindre än tre procent. Registrerade par av samma kön är föräldrar i 400 barnfamiljer.

I slutet av år 2012 fanns det totalt 1 466 000 familjer. Från året innan har antalet ökat med 5 200. Ökningen är något mindre än föregående år, då antalet familjer ökade med 5 500. Till familjer hörde 75 procent av befolkningen, dvs. 4 075 000 personer. Andelen personer som hör till familjer har minskat stadigt. Ännu år 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer. Två tredjedelar av familjerna var familjer bestående av gifta par, 22 procent sambofamiljer och 12 procent familjer med en förälder. Det fanns något under 2 000 familjer med registrerade par av samma kön. Antalet ensamboende var 1 070 000.

I slutet av år 2012 fanns det 53 000 ombildade familjer. Från året innan har antalet ombildade familjer minskat med trehundra familjer. Under de senaste åren har årsförändringarna varit små. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 76 000.

Familjer efter typ åren 1990–2012

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 Ändring    2011–2012
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 450 488 1 455 073 1 460 570 1 465 733 5 163
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 509 916 513 889 518 550 523 221 4 671
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 448 897 446 433 442 257 439 194 -3 063
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 193 894 195 967 200 171 203 334 3 163
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 116 797 117 254 118 054 118 136 82
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 149 823 149 651 149 196 149 143 -53
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 29 765 30 278 30 534 30 714 180
Registrerade manliga par 1) .. .. .. 398 625 706 773 829 56
Registrerade kvinliga par 1) .. .. .. 430 771 895 1 035 1 162 127
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 059 511 4 065 168 4 069 930 4 075 094 5 164
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 351 427 5 375 276 5 401 267 5 426 674 25 407
Andel av familjebefolkningen 82,1 80,0 78,2 76,8 75,9 75,6 75,4 75,1 -0,3
Familjens medelstorlek 3,00 2,96 2,89 2,83 2,81 2,79 2,79 2,78 –0,01
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 418.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (377,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/perh_2012_2013-05-24_tie_001_sv.html