Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.11.2014

Civilståndet bland föräldrarna i barnfamiljer allt oftare ogift

Antalet barnfamiljer som består av en förälder och barnfamiljer bland sambor har ökat under de senaste tjugo åren, men varit nästan oförändrat de senaste åren. Av barnfamiljerna är 19 procent sådana där föräldrarna är sambor, 18 procent består av mor och barn och tre procent av far och barn. Föräldrarnas civilstånd i dessa barnfamiljer har förändrats på tjugo år. Idag är föräldrarna oftare ogifta än i mitten av 1990-talet.

Föräldrarnas civilstånd i sambofamiljer och enföräldersfamiljer 1995 och 2013

Föräldrarnas civilstånd i sambofamiljer och enföräldersfamiljer 1995 och 2013

Ogifta mödrars och fäders andel av föräldrarna i enföräldersfamiljer har ökat från år 1995 till år 2013. I familjer som består av far och barn var 28 procent av fäderna ogifta år 2013. Andelen är klart större än år 1995, då bara 13 procent var ogifta. Detta visar att man i dag oftare separerar i samboförhållanden, men också att barnet eller barnen oftare än tidigare är skrivna hos sin far. Till och med 41 procent av mödrarna i familjer som består av mor och barn är ogifta, de flesta till följd av upplösta samboförhållanden. Ännu år 1995 var något under en tredjedel av mödrarna till minderåriga barn ogifta och nästan hälften frånskilda när det gäller familjer med en förälder.

Det finns knappt någon skillnad i civilståndet bland de kvinnor och män som bor med barn och sambo. Fyra av fem mödrar som bor med sambo i barnfamiljer har civilståndet ogift och nästan var femte frånskild. Både bland kvinnor och män har andelen ogifta ökat från år 1995, medan andelen frånskilda däremot har minskat.

Andelen frånskilda bland föräldrarna i enföräldersfamiljer har minskat något från år 1995 till år 2013. Vid skilsmässor stannar barnen i allmänhet hos modern. Av mödrarna i familjer som består av mor och barn är idag 44 procent frånskilda och av fäderna i familjer som består av far och barn är 52 procent frånskilda. Civilståndet "gift" bland föräldrar i enföräldersfamiljer och bland föräldrar som är sambor visar att en skilsmässoprocess sannolikt pågår och att man redan nu bor med barnen på annan adress än den andra föräldern.

Föräldrar som är änkor eller änklingar av enföräldersfamiljerna och av familjerna där föräldrarna är sambor är överhuvudtaget mycket få till antalet och deras andel har minskat ytterligare. Det finns relativt sett fler änklingar bland ensamförsörjande fäder i enföräldersfamiljerna än änkor bland ensamförsörjande mödrar. Detta trots att färre fäder blir änklingar än mödrar blir änkor. Andelen änkor och änklingar i enföräldersfamiljerna som förälderns civilstånd har minskat från år 1995.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (687,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tie_001_sv.html