Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2014

Antalet barnfamiljer fortsätter minska

Antalet barnfamiljer har långsamt minskat under de senaste tio åren. År 2013 uppgick det genomsnittliga antalet barn till 1,84. Antalet har varit stabilt trots minskningen av antalet barnfamiljer. Många faktorer påverkar antalet barnfamiljer, såsom storleken på de åldersklasser som föds och blir myndiga samt den internationella flyttningsrörelsen.

Antalet barn i barnfamiljer 1950–2013

Antalet barn i barnfamiljer 1950–2013

År 2013 fanns det sammanlagt 1 057 000 minderåriga barn i barnfamiljerna. Trenden för antalet barnfamiljer med ett, två och tre barn är sjunkande. Däremot har antalet familjer med minst fyra barn varit rätt så stabilt. Av barnfamiljerna är 43 procent enbarnsfamiljer och 38 procent tvåbarnsfamiljer. Av barnfamiljerna är 13 procent trebarnsfamiljer och i fem procent av barnfamiljerna finns det minst fyra barn under 18 år. Familjestatistiken beskriver familjestorleken i Finland vid en viss tidpunkt och anger alltså inte det slutliga antalet barn i barnfamiljer.

I slutet av år 2013 fanns det totalt 576 000 barnfamiljer i Finland. Jämfört med året innan har antalet barnfamiljer minskat med 2 700. Av befolkningen hör 40 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt en familj med äkta makar, dvs. 60 procent. Nitton procent av barnfamiljerna är sådana där föräldrarna är sambor. Nästan lika många är familjerna med mor och barn, dvs. 18 procent. Det finns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn, mindre än tre procent. Registrerade par av samma kön är föräldrar i något över 400 barnfamiljer.

I slutet av år 2013 fanns det totalt 1 471 000 familjer. Från året innan har antalet ökat med nästan 5 400 familjer. Ökningen är större än föregående år, då antalet familjer ökade med 5 200. Till familjerna hörde 75 procent av befolkningen, dvs. 4 082 000 personer. Andelen personer som hör till familjer har minskat stadigt. Ännu år 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer. Av familjerna var 65 procent familjer med äkta makar. Av familjerna var 22 procent sambofamiljer och 12 procent familjer med en förälder. Det fanns något över 2 000 familjer med registrerade par av samma kön. Antalet ensamboende var 1 100 000.

I slutet av år 2013 fanns det 53 000 ombildade familjer. Antalet ombildade familjer var på nästan samma nivå som året innan. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn. Antalet sådana barn var 76 000.

Familjer efter typ åren 1990–2013

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Ändring    2012–2013
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 460 570 1 465 733 1 471 085 5 352
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 518 550 523 221 525 933 2 712
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 442 257 439 194 434 571 -4 623
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 200 171 203 334 208 264 4 930
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 118 054 118 136 120 040 1 904
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 196 149 143 149 110 -33
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 30 534 30 714 30 955 241
Registrerade manliga par 1) .. .. .. 398 706 773 829 905 76
Registrerade kvinliga par 1) .. .. .. 430 895 1 035 1 162 1 307 145
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 069 930 4 075 094 4 081 903 6 809
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 401 267 5 426 674 5 451 270 24 596
Andel av familjebefolkningen 82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 75,4 75,1 74,9 -0,2
Familjens medelstorlek 3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,79 2,78 2,77 –0,01
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 467.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (380,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/perh_2013_2014-05-23_tie_001_sv.html