Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2014

Familje-
typ
Familjer
totalt
Barnfamiljer
Personer
i familjer
Ställning i familj: barn
Totalt Familjer, antal barn under 18 år i famlijer
1 2 3 4 - Totalt Under
18 år
Familjer
totalt
55 065 20 350 8 274 8 347 2 936 793 153 070 50 807 37 435
Äkta
makar
utan
barn
20 878 - - - - - 41 756 - -
Äkta
makar
med barn
15 646 11 456 3 646 4 998 2 159 653 62 434 31 142 23 171
Sambor
utan barn
5 864 - - - - - 11 728 - -
Sambor
med barn
4 810 4 293 1 926 1 899 411 57 17 834 8 214 7 204
Mor och
barn
6 164 3 790 2 165 1 229 323 73 15 329 9 165 5 909
Far och
barn
1 703 811 537 221 43 10 3 989 2 286 1 151

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_002_sv.html