Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2014

Moderns
språk
Totalt Faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thaispråk Somaliska Arabisca Kinesiska Annat
eller
okänt
Alla
barn-
familjer
573 566 408 662 25 828 6 027 4 009 99 1 312 2 516 912 21 086 103 115
Finska 481 944 375 403 8 407 504 549 45 52 758 55 8 275 87 896
Svenska 26 915 6 587 15 749 15 24 6 4 47 5 688 3 790
Ryska 12 681 3 396 175 5 108 341 1 3 38 3 490 3 126
Estniska 7 008 1 337 105 124 2 922 - - 21 - 176 2 323
Thaispråk 2 447 1 914 103 2 6 34 - 4 3 26 355
Somaliska 2 299 20 1 3 - - 1 182 4 - 16 1 073
Arabisca 2 085 69 5 1 1 - 7 1 448 - 103 451
Kinesiska 1 632 565 30 2 2 - - 1 792 56 184
Annat
eller
okänt
20 125 4 641 442 156 41 9 10 106 38 10 765 3 917
Ingen
mor i
familjen
16 430 14 730 811 112 123 4 54 89 16 491 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_005_sv.html