Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2014

Hustruns/
moderns
medborgar-
skap
Totalt Mannens/faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Sverige Somalia Iraq Indien Viet Nam Annat
eller
okänt
Alla
familjer
1 473 666 1 274 717 8 040 6 279 165 1 374 2 760 694 1 234 1 221 594 26 920 149 668
Finland 1 384 602 1 219 782 1 393 1 845 89 241 2 299 199 503 267 205 16 584 141 195
Estland 12 052 2 842 5 961 142 - 1 14 - 7 5 1 412 2 667
Ryssland 9 898 3 918 243 4 086 - 6 8 1 4 15 1 349 1 267
Thailand 4 522 4 059 14 2 69 - 6 - 1 - 2 24 345
Kina 2 375 1 058 3 6 1 1 078 4 - - 10 4 81 130
Sverige 1 886 1 268 - - - 3 296 2 6 2 1 32 276
Somalia 1 433 299 1 - - - 6 443 2 - - 19 663
Iraq 1 197 330 1 - - - - - 633 - - 12 221
Indien 1 086 145 1 - - 2 4 - - 884 - 21 29
Viet Nam 1 066 466 2 5 1 5 4 - - 1 348 24 210
Annat
eller
okänt
22 207 10 114 258 111 3 23 41 5 50 35 4 8 898 2 665
Ingen
mor i
familjen
31 342 30 436 163 82 2 15 78 44 28 2 28 464 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_006_sv.html