Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2014

Hustruns/
moderns
födelse-
land
Totalt Mannens/faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d.
Sovjet-
unionen
Estland Sverige Thailand Kina Somalia F.d.
Jugoslavien
Ryssland Iraq Annat
eller
okänt
Alla
familjer
1 473 666 1 246 511 12 687 7 530 9 747 274 1 704 1 557 2 533 981 2 354 38 120 149 668
Finland 1 345 284 1 178 398 1 704 1 008 8 706 148 147 97 441 167 372 20 099 133 997
F.d.
Sovjet-
unionen
23 698 8 531 9 021 957 84 - 9 2 27 297 23 980 3 767
Estland 11 887 2 590 846 5 070 29 2 1 - 10 35 11 663 2 630
Sverige 10 964 8 499 12 7 386 1 1 1 8 2 8 260 1 779
Thailand 5 067 4 399 10 13 51 91 - - 3 - 4 89 407
Kina 3 041 1 176 8 4 19 1 1 458 - 1 4 2 152 216
Somalia 2 594 42 2 2 - - - 1 337 1 - 5 46 1 159
F.d.
Jugoslavien
2 425 156 1 1 - - - - 1 685 - 8 195 379
Ryssland 2 346 1 007 450 60 7 - 3 - 1 415 4 123 276
Iraq 2 300 43 1 2 3 - 1 1 1 - 1 674 112 462
Annat
eller
okänt
32 718 11 984 419 264 173 26 62 49 304 52 181 14 608 4 596
Ingen
mor i
familjen
31 342 29 686 213 142 289 5 22 70 51 9 62 793 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_008_sv.html