Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2014

Familjetyp
och
antal barn 1)
Totalt Familjens barn är
Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och gemen-
samma
Faderns
och gemen-
samma
Moderns,
faderns
och gemen-
samma
Alla ombildade
familjer
2)
52 207 23 883 3 128 1 885 20 153 2 260 898
1 18 107 15 775 2 332 - - - -
2 18 205 6 639 683 795 9 054 1 034 -
3 10 826 1 255 93 666 7 664 843 305
4 3 738 170 15 304 2 638 289 322
5 937 35 5 88 575 59 175
6 - 394 9 - 32 222 35 96
Äkta makar 25 673 9 129 1 266 707 12 540 1 438 593
1 7 183 6 228 955 - - - -
2 8 581 2 374 257 321 5 054 575 -
3 6 429 448 39 239 4 949 562 192
4 2 523 66 11 104 1 907 218 217
5 653 11 4 31 442 51 114
6 - 304 2 - 12 188 32 70
Sambor 26 534 14 754 1 862 1 178 7 613 822 305
1 10 924 9 547 1 377 - - - -
2 9 624 4 265 426 474 4 000 459 -
3 4 397 807 54 427 2 715 281 113
4 1 215 104 4 200 731 71 105
5 284 24 1 57 133 8 61
6 - 90 7 - 20 34 3 26
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla mindreåriga barn inte är makarnas gemensamma

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_012_sv.html