Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014

Familjer
med barn
i ålders-
gruppen
Totalt Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt Äktenskap 1) Samboende Totalt Mor med
barn
Far med
barn
0-2 155 811 138 979 94 112 44 867 16 832 16 306 526
0-3 193 839 170 482 117 646 52 836 23 357 22 368 989
0-6 289 134 245 780 175 636 70 144 43 354 40 308 3 046
0-16 547 891 436 194 329 164 107 030 111 697 96 959 14 738
0-17 573 566 454 021 343 952 110 069 119 545 103 115 16 430
0-24 664 181 517 050 398 018 119 032 147 131 123 253 23 878
0-29 683 283 529 874 409 587 120 287 153 409 127 637 25 772
0-79 732 870 551 860 430 361 121 499 181 010 149 668 31 342
3-4 116 377 99 807 76 109 23 698 16 570 15 388 1 182
3-6 198 791 167 111 128 209 38 902 31 680 28 995 2 685
5-6 116 110 97 332 77 158 20 174 18 778 17 007 1 771
5-14 368 618 290 656 231 059 59 597 77 962 67 428 10 534
7-8 114 291 94 086 76 208 17 878 20 205 17 951 2 254
7-10 194 026 157 173 126 821 30 352 36 853 32 429 4 424
7-12 255 747 203 827 164 206 39 621 51 920 45 233 6 687
7-15 340 829 265 359 213 997 51 362 75 470 64 455 11 015
7-17 394 505 303 107 245 020 58 087 91 398 77 080 14 318
9-12 190 207 151 313 123 544 27 769 38 894 33 672 5 222
13-15 152 460 117 166 97 430 19 736 35 294 29 587 5 707
16-17 107 483 81 378 68 791 12 587 26 105 21 487 4 618
18-20 113 565 85 822 73 917 11 905 27 743 21 679 6 064
18-24 153 736 114 356 98 784 15 572 39 380 30 039 9 341
18-29 174 227 128 276 111 317 16 959 45 951 34 683 11 268
21-24 53 289 39 196 34 510 4 686 14 093 10 259 3 834
25-29 25 387 17 814 16 091 1 723 7 573 5 392 2 181
30-34 13 228 8 691 8 018 673 4 537 3 218 1 319
35-39 8 887 5 291 4 987 304 3 596 2 637 959
40-49 15 383 7 026 6 753 273 8 357 6 605 1 752
50 - 15 741 3 302 3 178 124 12 439 10 600 1 839
1) Inkl. registrerade partnerskap

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_013_sv.html