Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2014

Ålder Alla
familjers
barn
Familjetyp Adoptiv-
barn
Ombildad 2)
Äkta makar
och barn
Registrerat
partnerskap
med barn
Sambor
med
barn 1)
Mor
och
barn
Far
och
barn
Moderns
barn
Faderns
barn
Gemen-
samma
barn
0 57 352 33 213 122 18 988 4 967 62 22 591 3 4 407
1 58 351 36 016 84 16 226 5 874 151 67 332 24 4 349
2 59 922 38 097 76 14 506 6 908 335 123 679 40 4 114
3 60 367 39 402 82 12 687 7 675 521 117 1 072 76 3 768
4 61 633 40 525 57 11 953 8 393 705 197 1 703 131 3 409
5 61 165 40 674 49 10 863 8 754 825 211 2 215 210 2 941
6 60 496 40 296 40 10 119 9 027 1 014 261 2 970 356 2 531
7 59 874 40 047 37 9 507 9 193 1 090 224 3 500 436 2 137
8 60 060 40 030 33 9 155 9 582 1 260 260 3 900 604 1 745
9 58 624 39 168 37 8 637 9 451 1 331 303 4 460 653 1 352
10 58 783 38 950 36 8 380 9 919 1 498 392 4 780 785 1 041
11 57 603 38 144 36 7 855 9 999 1 569 371 5 029 839 751
12 56 481 37 058 21 7 575 10 146 1 681 411 5 283 872 511
13 56 877 37 019 26 7 470 10 497 1 865 343 5 540 999 285
14 57 438 37 097 18 7 219 10 986 2 118 324 5 635 1 121 123
15 57 912 37 000 20 7 266 11 359 2 267 317 5 809 1 193 70
16 56 382 36 162 12 6 649 11 206 2 353 239 5 713 1 158 33
17 56 443 36 252 11 6 460 11 267 2 453 242 5 648 1 220 21
18 51 709 33 719 15 5 582 9 936 2 457 220 . . .
19 41 913 27 554 12 4 355 7 775 2 217 155 . . .
20 29 856 19 706 1 2 831 5 565 1 753 125 . . .
21 19 999 13 025 1 1 803 3 826 1 344 75 . . .
22 15 372 9 977 1 1 374 2 923 1 097 68 . . .
23 11 908 7 813 1 991 2 232 871 56 . . .
24 9 604 6 255 - 767 1 865 717 53 . . .
0-6 419 286 268 223 510 95 342 51 598 3 613 998 9 562 840 25 519
0-17 1 055 763 685 150 797 181 515 165 203 23 098 4 424 64 859 10 720 33 588
0-24 1 236 124 803 199 828 199 218 199 325 33 554 5 176 . . .
1) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_014_sv.html