Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2015

Det finns 1,5 miljoner familjer

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det totalt 1 474 000 familjer i Finland i slutet av år 2014. Från året innan har antalet familjer ökat med 2 600 familjer. Även om det totala antalet familjer har ökat något har antalet barnfamiljer dock minskat. Detta visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds. Det fanns 574 000 barnfamiljer. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Sammantaget är förändringarna i antalet familjer väldigt små på årsnivå.

Familjer efter typ åren 1992–2014

Familjer efter typ åren 1992–2014

Familjer efter typ åren 1990–2014

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Ändring    2013–2014
Familje  totalt 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 465 733 1 471 085 1 473 666 2 581
Äkta makar utan barn 364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 523 221 525 933 527 238 1 305
Äkta makar med barn 640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 439 194 434 571 429 811 -4 760
Sambor utan barn 123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 203 334 208 264 211 673 3 409
Sambor med barn 65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 118 136 120 040 121 499 1 459
Mor och barn 147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 143 149 110 149 668 558
Far och barn 24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 30 714 30 955 31 342 387
Registrerade manliga par 1) .. .. .. 398 706 829 905 991 86
Registrerade kvinliga par 1) .. .. .. 430 895 1 162 1 307 1 444 137
Familjebefolkning 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 075 094 4 081 903 4 084 001 2 098
Folkmängd 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 426 674 5 451 270 5 471 753 20 483
Andel av familjebefolkningen 82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 75,1 74,9 74,6 -0,3
Familjens medelstorlek 3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,78 2,77 2,77 0,0
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 550.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_tie_001_sv.html