Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2015

Familje-
typ
Familjer
totalt
Barnfamiljer
Personer
i familjer
Ställning i familj: barn
Totalt Familjer, antal barn under 18 år i famlijer
1 2 3 4 - Totalt Under
18 år
Familjer
totalt
54 838 20 197 8 159 8 334 2 923 781 152 033 50 213 37 189
Äkta
makar
utan
barn
20 828 - - - - - 41 656 - -
Äkta
makar
med barn
15 351 11 298 3 555 4 982 2 124 637 61 211 30 509 22 870
Sambor
utan barn
5 975 - - - - - 11 950 - -
Sambor
med barn
4 828 4 300 1 919 1 905 418 58 17 906 8 250 7 229
Mor och
barn
6 157 3 786 2 153 1 224 333 76 15 333 9 176 5 926
Far och
barn
1 699 813 532 223 48 10 3 977 2 278 1 164

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_002_sv.html