Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015

Hustruns/
moderns
medborgar-
skap
Totalt Mannens/faderns medborgarskap Ingen
far i
familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Sverige Somalia Iraq Viet Nam Indien Annat
eller
okänt
Alla familjer 1 475 335 1 273 682 8 431 6 368 182 1 450 2 706 705 1 267 652 1 316 28 302 150 274
Finland 1 383 809 1 217 761 1 512 1 957 102 255 2 252 241 539 211 297 17 164 141 518
Estland 12 467 2 958 6 166 145 - 1 14 - 5 1 5 439 2 733
Ryssland 9 785 3 861 250 4 049 - 6 8 2 4 6 12 353 1 234
Thailand 4 745 4 229 13 2 73 - 10 1 - 2 - 33 382
Kina 2 533 1 135 6 11 1 1 139 5 1 - 4 8 83 140
Sverige 1 850 1 265 - - - 3 289 1 7 1 - 40 244
Somalia 1 426 349 1 - - - 7 406 - - - 18 645
Iraq 1 222 349 1 - - - 2 - 613 - - 15 242
Viet Nam 1 176 511 3 6 1 8 4 - - 390 3 28 222
Indien 1 166 155 - - - 3 4 - - 1 948 11 44
Annat eller okänt 23 704 10 654 284 112 3 20 37 9 54 8 33 9 620 2 870
Ingen mor i familjen 31 452 30 455 195 86 2 15 74 44 45 28 10 498 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_006_sv.html