Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2015

Ålder Män
med
familj
totalt
Familjetyp
Äkta makar
utan barn
Äkta makar
med barn
Sambor
utan barn
Sambor
med barn
Far med
barn
Registrerat
partnerskap
Antal
Åldersgrupper
totalt
1 324 499 528 539 424 185 215 620 122 657 31 452 2 046
- 19 2 949 79 29 2 628 210 1 2
20 - 24 43 092 2 390 2 394 33 865 4 294 103 46
25 - 29 83 141 9 171 15 997 43 429 13 993 440 111
30 - 34 113 074 12 492 47 708 28 049 23 332 1 315 178
35 - 39 122 259 9 842 71 474 14 956 23 167 2 563 257
40 - 44 114 657 9 088 73 235 9 370 18 705 3 962 297
45 - 49 123 077 15 877 73 714 10 888 16 683 5 598 317
50 - 54 129 684 35 723 62 161 14 031 11 817 5 607 345
55 - 59 125 053 62 065 36 506 16 235 6 176 3 866 205
60 - 64 126 446 86 907 18 458 15 869 2 685 2 385 142
65 - 69 132 228 105 183 10 812 13 371 1 083 1 693 86
70 - 74 89 145 75 726 5 184 6 814 326 1 060 35
75 - 79 61 149 53 276 3 247 3 668 113 822 23
80 - 84 37 474 32 862 2 068 1 637 44 862 1
85 - 21 071 17 858 1 198 810 29 1 175 1
Relativa fördelning, %
Åldersgrupper
totalt
100,0 39,9 32,0 16,3 9,3 2,4 0,2
- 19 100,0 2,7 1,0 89,1 7,1 0,0 0,1
20 - 24 100,0 5,5 5,6 78,6 10,0 0,2 0,1
25 - 29 100,0 11,0 19,2 52,2 16,8 0,5 0,1
30 - 34 100,0 11,0 42,2 24,8 20,6 1,2 0,2
35 - 39 100,0 8,1 58,5 12,2 18,9 2,1 0,2
40 - 44 100,0 7,9 63,9 8,2 16,3 3,5 0,3
45 - 49 100,0 12,9 59,9 8,8 13,6 4,5 0,3
50 - 54 100,0 27,5 47,9 10,8 9,1 4,3 0,3
55 - 59 100,0 49,6 29,2 13,0 4,9 3,1 0,2
60 - 64 100,0 68,7 14,6 12,6 2,1 1,9 0,1
65 - 69 100,0 79,5 8,2 10,1 0,8 1,3 0,1
70 - 74 100,0 84,9 5,8 7,6 0,4 1,2 0,0
75 - 79 100,0 87,1 5,3 6,0 0,2 1,3 0,0
80 - 84 100,0 87,7 5,5 4,4 0,1 2,3 0,0
85 - 100,0 84,8 5,7 3,8 0,1 5,6 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_016_sv.html