Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2016

Antalet familjer fortsätter öka något

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 475 000 familjer i Finland i slutet av år 2015. Från året innan har antalet familjer ökat med 1 700 familjer. Även om det totala antalet familjer har ökat något har antalet barnfamiljer dock minskat. Detta visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds. Det fanns 571 000 barnfamiljer. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Sammantaget är förändringarna i antalet familjer väldigt små på årsnivå.

Familjer efter typ åren 1992–2015

Familjer efter typ åren 1992–2015
1) Inkl. registrerade partnerskap från år 2002.

Familjer efter typ åren 1990–2015

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 Ändring
2014–2015
Familje 
totalt
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 473 666 1 475 335 1 669
Äkta makar
utan barn
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 527 238 528 539 1 301
Äkta makar
med barn
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 429 811 424 185 -5 626
Sambor
utan barn
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 211 673 215 620 3 947
Sambor
med barn
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 121 499 122 657 1 158
Mor och
barn
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 668 150 274 606
Far och
barn
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 342 31 452 110
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. .. 398 706 991 1 023 32
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. .. 430 895 1 444 1 585 141
Familje-
befolkning
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 084 001 4 080 544 -3 457
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 471 753 5 487 308 15 555
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,6 74,4 -0,2
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,77 0,0
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 626 i året 2015.

Källa: Familjer 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (363,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/perh_2015_2016-05-30_tie_001_sv.html