Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2017

Antalet familjer ökar långsammare än tidigare

Korrigering. Tabellbilaga 2 har korrigerats 27.11.2017 kl 15:00.

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 476 000 familjer i Finland i slutet av år 2016. Även om antalet familjer hela tiden har ökat, har den årliga ökningen minskat betydligt efter år 2013. Från år 2004 till år 2013 ökade antalet familjer med i genomsnitt 5 500 familjer per år. År 2016 ökade antalet med bara 200.

Familjer efter typ åren 1992–2016

Familjer efter typ åren 1992–2016
1) Inkluderar registrerade partnerskap från år 2002.

Familjer efter typ åren 1990–2016

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Ändring
2015–2016
Familje 
totalt
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 248
Äkta makar
utan barn
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 1 158
Äkta makar
med barn
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 -6 153
Sambor
utan barn
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 2 819
Sambor
med barn
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 664
Mor och
barn
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 1 185
Far och
barn
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 499
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 29
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 47
Familje-
befolkning
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 -7 979
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 15 989
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 -0,4
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 0,0
1) Antalet familjer av typen registrerat par med barn uppgick totalt till 669 i året 2016.

Källa: Familjer 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (376,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/perh_2016_2017-05-26_tie_001_sv.html