Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2018

Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med barnets ålder

Enligt Statistikcentralens familjestatistik bor 89 procent av barn under tre år med båda föräldrarna. Under tio år har andelen minskat med två procentenheter. Andelen barn som bor i familjer med en förälder har däremot ökat med två procentenheter. Av alla spädbarn som inte fyllt ett år bor 91 procent med båda sina föräldrar, nio procent bara med sin mor.

Barn efter familjetyp och ålder 2017

Barn efter familjetyp och ålder 2017

Andelen barn som bor med en förälder ökar med åldern. År 2017 bodde en femtedel av 17-åriga barn bara med sin mor, för drygt ett decennium sedan var andelen 19 procent. På motsvarande sätt bodde fem procent bara med sin far, vilket är en procentenhet mer än ett decennium tidigare.

Vart tionde barn bor stadigvarande i en ombildad familj, dvs. i en familj där det finns minst ett barn under 18 år som bara är den ena partnerns barn. Av dessa barn i de ombildade familjerna är 59 procent moderns barn, var tionde faderns barn och något under en tredjedel gemensamma barn i den ombildade familjen. Sju procent av alla barn är egentliga barn i ombildade familjer, dvs. barn som fått en ny social förälder. I ombildade familjer är makarna/samborna av olika kön.


Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (695,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tie_001_sv.html