Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2018

Antalet familjer vände nedåt

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 472 000 familjer i Finland i slutet av år 2017. Antalet familjer minskade första gången under statistikföringen av familjer. Från året innan minskade antalet med 4 100 familjer. Hittills har antalet familjer ökat, även om ökningen varit långsam under de senaste åren. Minskningen är nu på nästan samma nivå som den årliga ökningen ännu för några år sedan.

Familjer efter typ åren 1992–2017

Familjer efter typ åren 1992–2017
1) Inkluderar registrerade partnerskap från år 2002 och enkönade äkta par från år 2017.

Familjer efter typ åren 1990–2017

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Ändring
2016–2017
Familje 
totalt
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 -4 083
Tvåkönade äkta par
utan barn
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 707
Tvåkönade äkta par
med barn
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 -5 930
Enkönade äkta par,
män
.. .. .. .. .. .. .. 524 ..
Enkönade äkta par,
kvinnor
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 ..
Sambor
utan barn, tvåkönade par
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 -795
Sambor
med barn, tvåkönade par
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 -87
Mor och
barn
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 1 001
Far och
barn
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 665
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 -412
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 -798
Familje-
befolkning
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 -17 341
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 9 833
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 -0,4
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 0,0
1) Antalet familjer av typen enkönade äkta par och barn uppgick totalt 395 och registrerade par med barn totalt till 362 år 2017.

Källa: Familjer 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (393,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/perh_2017_2018-05-25_tie_001_sv.html