Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018

Relativ
fördelning
Ålder Kvinnor med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Mor
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 436 129 533 892 405 164 220 179 122 614 152 888 1 392
- 19 5 586 226 81 4 711 252 316 0
20 - 24 57 027 3 804 3 891 39 900 5 561 3 853 18
25 - 29 107 584 12 255 22 082 45 590 17 253 10 342 62
30 - 34 130 923 12 490 54 125 23 175 24 808 16 201 124
35 - 39 144 974 9 262 76 777 11 789 24 994 21 916 236
40 - 44 142 914 9 802 79 769 8 373 19 812 24 902 256
45 - 49 127 894 18 140 63 897 9 656 13 774 22 231 196
50 - 54 138 768 44 382 51 288 14 745 9 406 18 749 198
55 - 59 130 353 70 937 26 714 17 720 4 286 10 573 123
60 - 64 122 643 88 038 11 435 16 444 1 568 5 093 65
65 - 69 118 162 94 371 6 407 13 393 549 3 391 51
70 - 74 101 800 85 056 4 406 8 536 213 3 551 38
75 - 79 56 833 47 738 2 344 3 568 77 3 089 17
80 - 84 32 700 26 014 1 344 1 770 40 3 525 7
85 - 17 968 11 377 604 809 21 5 156 1
Relativ
fördelning
%
Ålders-
grupper
totalt
100,0 37,2 28,2 15,3 8,5 10,6 0,1
- 19 100,0 4,0 1,5 84,3 4,5 5,7 0,0
20 - 24 100,0 6,7 6,8 70,0 9,8 6,8 0,0
25 - 29 100,0 11,4 20,5 42,4 16,0 9,6 0,1
30 - 34 100,0 9,5 41,3 17,7 18,9 12,4 0,1
35 - 39 100,0 6,4 53,0 8,1 17,2 15,1 0,2
40 - 44 100,0 6,9 55,8 5,9 13,9 17,4 0,2
45 - 49 100,0 14,2 50,0 7,6 10,8 17,4 0,2
50 - 54 100,0 32,0 37,0 10,6 6,8 13,5 0,1
55 - 59 100,0 54,4 20,5 13,6 3,3 8,1 0,1
60 - 64 100,0 71,8 9,3 13,4 1,3 4,2 0,1
65 - 69 100,0 79,9 5,4 11,3 0,5 2,9 0,0
70 - 74 100,0 83,6 4,3 8,4 0,2 3,5 0,0
75 - 79 100,0 84,0 4,1 6,3 0,1 5,4 0,0
80 - 84 100,0 79,6 4,1 5,4 0,1 10,8 0,0
85 - 100,0 63,3 3,4 4,5 0,1 28,7 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_017_sv.html