Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2010

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 5,7 procent under november-januari

Den totala omsättningen inom servicenäringarna avtog med 5,7 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i oktober, var minskningen av omsättningen 9,6 procent från året innan. I slutet av referensperioden var omsättningen stigande inom kultur, nöje och fritid samt inom fastighetsverksamhet. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Även om minskningen av omsättningen inom transport och magasinering ser ut att ha avtagit, minskade omsättningen av företagen inom näringsgrenen med 9,1 procent jämfört med året innan. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var 9,9 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Under november-januari ökade omsättningen inom kultur, nöje och fritid med 7,1 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för januari, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar %1 Månadens årsförändring
2-4/2009 5-7/2009 8-10/2009 11/2009-1/2010 1/2010
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) -5,3 -8,3 -9,6 -5,7 -1,1
- Transport och magasinering -13,8 -18,8 -18,0 -9,1 -3,9
- Hotell- och restaurangverksamhet -4,5 -3,5 -5,2 -4,7 -3,9
- Informations- och kommunikationsverksamhet -1,8 -4,1 -6,9 -4,4 -1,9
- Fastighetsverksamhet 3,9 4,0 3,3 0,9 6,9
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik -4,8 -8,8 -12,2 -9,9 -6,0
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster -4,6 -3,2 -6,8 -4,0 -1,8
- Kultur, nöje och fritid 3,4 2,1 3,7 7,1 9,2
- Annan serviceverksamhet 2,3 1,0 -1,7 3,7 -0,6
1) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för januari revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik. Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/01/plv_2010_01_2010-04-15_tie_001_sv.html