Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2010

Servicenäringarnas omsättning ökade med 7,7 procent under juli–september

Ökningen av servicenäringarnas omsättning fortsatte under tredje kvartalet 2010, då ökningen uppgick till 7,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 9,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Företagen inom transport och magasinering fungerade fortfarande som draglok för ökningen av omsättningen inom servicenäringarna. Dessa företags omsättning ökade med 12,6 procent från juli–september föregående år. Under granskningsperioden uppnådde omsättningen inom hotell- och restaurangverksamhet samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster en ökning på mer än sju procent. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med drygt sex procent från året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/09/plv_2010_09_2010-12-15_tie_001_sv.html