Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren 2012
01 02 03 04 05
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1:a offentliggörandet, % 6,4 7,2 5,3 3,6 4,3
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 5,0 6,0 4,3 2,7 3,9
Revidering, procentenhet -1,4 -1,2 -1,0 -0,9 -0,4
H Transport och magasinering 1:a offentliggörandet, % 5,1 9,4 4,2 3,7 3,8
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 4,0 8,4 3,5 3,2 3,6
Revidering, procentenhet -1,1 -1,0 -0,7 -0,5 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 1:a offentliggörandet, % 7,1 9,3 8,3 3,2 4,9
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 5,9 8,2 7,1 2,9 4,4
Revidering, procentenhet -1,2 -1,1 -1,2 -0,3 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1:a offentliggörandet, % 6,7 5,4 2,2 1,7 0,2
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 6,2 5,0 1,6 0,7 -0,1
Revidering, procentenhet -0,5 -0,4 -0,6 -1,0 -0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 1:a offentliggörandet, % 8,9 7,2 11,7 6,1 5,7
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 7,0 5,4 10,2 5,5 5,6
Revidering, procentenhet -1,9 -1,8 -1,5 -0,6 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1:a offentliggörandet, % 14,7 11,9 10,4 7,8 4,1
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 11,3 7,6 8,5 5,5 2,8
Revidering, procentenhet -3,4 -4,3 -1,9 -2,3 -1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1:a offentliggörandet, % 6,6 8,7 9,7 6,1 1,6
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 4,3 8,1 9,1 5,9 1,4
Revidering, procentenhet -2,3 -0,6 -0,6 -0,2 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 1:a offentliggörandet, % 0,3 14,5 1,2 -2,7 1,0
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % -0,1 13,8 0,7 -3,2 1,0
Revidering, procentenhet -0,4 -0,7 -0,5 -0,5 0,0
S Annan serviceverksamhet 1:a offentliggörandet, % 8,9 5,7 3,7 1,6 -0,9
Senaste offentliggörandet (2012-09-14) , % 4,2 5,3 0,4 0,4 -1,2
Revidering, procentenhet -4,7 -0,4 -3,3 -1,2 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2009 -1,1 1,1
2010 -1,1 1,1
H Transport och magasinering 2009 -0,5 0,7
2010 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2009 -0,3 0,6
2010 -0,9 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2009 -1,2 1,4
2010 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2009 -1,9 2,3
2010 -1,9 2,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2009 -2,1 2,1
2010 -2,6 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2009 -1,2 1,2
2010 -0,7 0,8
R Kultur, nöje och fritid 2009 0,0 0,6
2010 -0,2 0,8
S Annan serviceverksamhet 2009 -0,8 1,1
2010 -2,1 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/06/plv_2012_06_2012-09-14_rev_001_sv.html