Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2011 10-12/2011 01-03/2012 04-06/2012 01-06/2012 06/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,9 6,4 5,1 3,9 4,5 5,0
H Transport och magasinering 6,3 6,1 5,2 3,1 4,1 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,9 6,3 7,1 3,6 5,2 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,7 3,3 4,1 1,3 2,7 3,4
L=68 Fastighetsverksamhet 6,8 5,7 7,7 6,9 7,3 9,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 12,2 8,2 9,0 6,0 7,4 10,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12,0 7,7 7,2 5,0 6,1 7,6
R Kultur, nöje och fritid 9,2 9,0 4,2 1,8 3,1 8,5
S Annan serviceverksamhet 7,0 4,4 3,2 -0,3 1,4 0,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/06/plv_2012_06_2012-09-14_tau_001_sv.html