Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 11/2015-01/2016 01/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,2 3,2 1,3 4,0 2,5
H Transport och magasinering -0,1 -0,2 -2,7 0,8 -0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,9 2,6 3,4 5,4 4,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 13,3 8,0 -0,4 2,0 -0,1
L=68 Fastighetsverksamhet 1,9 0,5 5,7 5,2 3,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,6 4,6 4,4 7,3 10,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,9 3,2 3,9 7,9 7,2
R Kultur, nöje och fritid 3,9 6,8 3,9 5,0 -0,4
S Annan serviceverksamhet -0,7 1,3 0,1 4,0 -1,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/01/plv_2016_01_2016-04-13_tau_001_sv.html