Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2016 2,5 0,9 -1,6
02/2016 5,8 4,4 -1,4
03/2016 3,2 1,8 -1,4
04/2016 5,3 4,8 -0,5
05/2016 4,8 4,5 -0,3
H Transport och magasinering 01/2016 -0,9 -1,7 -0,8
02/2016 3,4 2,8 -0,6
03/2016 -2,5 -3,7 -1,2
04/2016 1,3 1,3 0,0
05/2016 3,2 3,0 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 01/2016 4,3 2,5 -1,8
02/2016 8,3 6,8 -1,5
03/2016 4,5 3,3 -1,2
04/2016 10,5 10,0 -0,5
05/2016 4,9 5,1 0,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 01/2016 -0,1 -1,3 -1,2
02/2016 -1,0 -2,9 -1,9
03/2016 2,1 1,1 -1,0
04/2016 1,7 1,1 -0,6
05/2016 0,9 0,9 0,0
L=68 Fastighetsverksamhet 01/2016 3,5 2,1 -1,4
02/2016 5,6 3,4 -2,2
03/2016 4,3 3,1 -1,2
04/2016 5,6 4,0 -1,6
05/2016 6,2 5,3 -0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 01/2016 10,7 6,3 -4,4
02/2016 12,9 11,0 -1,9
03/2016 7,3 5,0 -2,3
04/2016 10,3 9,7 -0,6
05/2016 12,0 11,1 -0,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 01/2016 7,2 5,0 -2,2
02/2016 12,3 10,4 -1,9
03/2016 9,1 7,4 -1,7
04/2016 11,3 10,5 -0,8
05/2016 10,8 10,5 -0,3
R Kultur, nöje och fritid 01/2016 -0,4 -1,8 -1,4
02/2016 9,9 9,1 -0,8
03/2016 9,6 8,6 -1,0
04/2016 5,7 5,2 -0,5
05/2016 -7,8 -7,8 0,0
S Annan serviceverksamhet 01/2016 -1,1 -2,2 -1,1
02/2016 7,1 6,4 -0,7
03/2016 2,4 1,0 -1,4
04/2016 6,6 6,4 -0,2
05/2016 7,1 7,5 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
R Kultur, nöje och fritid 2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
S Annan serviceverksamhet 2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/06/plv_2016_06_2016-09-13_rev_001_sv.html