Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 01-06/2016 06/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,6 2,9 2,4 4,4 3,4 4,0
H Transport och magasinering -1,2 -0,7 -1,0 1,2 0,1 -0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,8 5,0 4,2 6,8 5,5 5,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,0 1,3 -1,0 1,2 0,1 1,6
L=68 Fastighetsverksamhet 5,5 5,0 2,9 4,8 3,8 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,8 5,0 7,3 9,4 8,4 7,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 4,3 5,9 7,6 10,3 9,0 9,9
R Kultur, nöje och fritid 2,2 7,3 5,2 2,5 3,8 10,9
S Annan serviceverksamhet 0,9 4,1 1,6 6,9 4,3 6,8

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/06/plv_2016_06_2016-09-13_tau_001_sv.html