Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-12-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 04/2017 3,6 1,9 -1,7
05/2017 8,9 8,3 -0,6
06/2017 6,5 6,3 -0,2
07/2017 7,2 6,2 -1,0
08/2017 7,7 7,3 -0,4
H Transport och magasinering 04/2017 2,1 1,2 -0,9
05/2017 9,2 8,7 -0,5
06/2017 7,4 7,2 -0,2
07/2017 7,4 7,6 0,2
08/2017 7,6 7,5 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 04/2017 1,7 0,7 -1,0
05/2017 6,7 4,7 -2,0
06/2017 8,3 7,3 -1,0
07/2017 3,9 2,8 -1,1
08/2017 6,9 6,4 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 04/2017 5,0 4,7 -0,3
05/2017 7,9 8,8 0,9
06/2017 5,5 6,2 0,7
07/2017 4,8 3,6 -1,2
08/2017 5,2 5,1 -0,1
L=68 Fastighetsverksamhet 04/2017 4,0 -0,1 -4,1
05/2017 5,8 4,7 -1,1
06/2017 4,1 3,3 -0,8
07/2017 5,7 3,9 -1,8
08/2017 7,0 6,3 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 04/2017 3,7 0,5 -3,2
05/2017 13,4 11,8 -1,6
06/2017 8,4 7,9 -0,5
07/2017 16,1 12,4 -3,7
08/2017 10,7 9,6 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 04/2017 3,6 2,9 -0,7
05/2017 9,1 8,2 -0,9
06/2017 9,0 8,6 -0,4
07/2017 9,7 9,1 -0,6
08/2017 10,0 9,8 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 04/2017 9,8 4,0 -5,8
05/2017 8,4 8,0 -0,4
06/2017 -0,5 -1,9 -1,4
07/2017 2,0 1,5 -0,5
08/2017 8,0 7,8 -0,2
S Annan serviceverksamhet 04/2017 -3,4 -4,2 -0,8
05/2017 5,8 4,9 -0,9
06/2017 3,3 2,5 -0,8
07/2017 1,2 1,0 -0,2
08/2017 3,5 3,4 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
R Kultur, nöje och fritid 2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
S Annan serviceverksamhet 2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/09/plv_2017_09_2017-12-13_rev_001_sv.html