Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 01-09/2017 09/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,2 6,6 5,5 6,3 6,1 5,5
H Transport och magasinering 1,2 4,9 5,7 6,8 5,8 5,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,9 7,5 4,3 5,0 5,5 6,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,3 7,0 6,5 3,7 5,8 2,6
L=68 Fastighetsverksamhet 0,4 6,4 2,6 4,9 4,6 4,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,5 8,4 6,8 8,9 7,9 5,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,7 8,5 6,6 10,1 8,4 11,2
R Kultur, nöje och fritid 5,2 4,5 3,2 5,0 4,2 6,0
S Annan serviceverksamhet -0,2 3,0 1,1 2,2 2,1 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/09/plv_2017_09_2017-12-13_tau_001_sv.html