Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 01-06/2019 06/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,3 4,7 4,2 5,8 5,0 5,1
Volym 3,2 3,4 2,9 4,2 3,6 3,5
H Transport och magasinering Omsättning 3,7 3,5 3,6 5,2 4,4 5,0
Volym 1,0 0,2 0,8 2,2 1,5 2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,1 4,2 4,1 5,5 4,8 6,9
Volym 1,5 1,7 1,3 3,4 2,4 4,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,3 5,4 5,4 7,0 6,2 5,1
Volym 5,7 5,5 3,8 5,5 4,7 4,3
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 3,3 7,3 5,5 5,4 5,5 5,1
Volym 2,8 6,2 3,9 3,7 3,8 2,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 5,7 5,7 5,3 6,6 6,0 5,7
Volym 4,2 3,8 3,7 5,0 4,4 3,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,8 5,0 5,2 6,7 5,9 7,7
Volym 4,3 4,3 5,3 6,5 5,9 7,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,9 -1,0 -2,8 -1,6 -2,2 -10,2
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,9 3,9 4,5 5,3 4,9 5,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/06/plv_2019_06_2019-08-15_tau_001_sv.html