Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-10-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 03/2019 2,9 3,5 0,6
04/2019 5,7 6,6 0,9
05/2019 4,5 4,5 0,0
06/2019 5,1 3,5 -1,6
07/2019 3,9 5,9 2,0
H Transport och magasinering 03/2019 3,2 3,5 0,3
04/2019 5,5 5,4 -0,1
05/2019 4,2 4,1 -0,1
06/2019 5,0 1,9 -3,1
07/2019 4,5 4,7 0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 03/2019 2,0 4,8 2,8
04/2019 5,3 4,8 -0,5
05/2019 3,1 3,6 0,5
06/2019 6,9 6,8 -0,1
07/2019 4,0 4,1 0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 03/2019 3,3 3,6 0,3
04/2019 7,3 8,9 1,6
05/2019 7,2 6,4 -0,8
06/2019 5,1 3,7 -1,4
07/2019 6,5 9,2 2,7
L=68 Fastighetsverksamhet 03/2019 1,9 5,5 3,6
04/2019 5,3 4,9 -0,4
05/2019 3,8 4,2 0,4
06/2019 5,1 3,0 -2,1
07/2019 4,0 4,8 0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 03/2019 4,0 4,1 0,1
04/2019 5,3 7,2 1,9
05/2019 3,6 4,1 0,5
06/2019 5,7 4,7 -1,0
07/2019 2,9 6,6 3,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 03/2019 5,8 5,1 -0,7
04/2019 6,1 7,5 1,4
05/2019 4,4 4,2 -0,2
06/2019 7,7 6,7 -1,0
07/2019 4,2 7,3 3,1
R Kultur, nöje och fritid 03/2019 -2,3 -4,1 -1,8
04/2019 -0,2 2,3 2,5
05/2019 2,0 4,1 2,1
06/2019 -10,2 -9,8 0,4
07/2019 -2,6 5,1 7,7
S Annan serviceverksamhet 03/2019 1,4 3,4 2,0
04/2019 7,3 7,1 -0,2
05/2019 3,2 2,0 -1,2
06/2019 5,6 5,1 -0,5
07/2019 2,0 4,8 2,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
2017 -0,9 1,0
H Transport och magasinering 2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
2017 -0,3 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
2017 0,0 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
2017 0,0 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
2017 -2,5 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
2017 -2,7 2,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
2017 -1,0 1,0
R Kultur, nöje och fritid 2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
2017 -1,4 2,3
S Annan serviceverksamhet 2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
2017 -1,0 1,1
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för åren 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för åren 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/08/plv_2019_08_2019-10-15_rev_001_sv.html