Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2018-02/2019 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 01-11/2019 11/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,8 4,9 4,6 4,1 4,5 2,8
Volym 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 2,2
H Transport och magasinering Omsättning 4,0 4,3 2,9 1,2 2,9 -0,7
Volym 1,1 0,9 0,6 0,0 0,6 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 3,7 4,5 5,6 6,5 5,3 4,1
Volym 0,9 2,2 3,7 4,5 3,1 3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,0 6,5 6,4 5,9 6,3 4,4
Volym 4,4 4,7 4,8 4,2 4,7 3,2
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 7,3 4,9 4,0 5,4 4,8 5,4
Volym 5,4 3,5 2,0 4,0 3,2 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,0 4,9 5,1 3,9 4,8 4,0
Volym 3,8 3,3 3,4 3,3 3,4 2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,1 5,6 6,4 5,6 5,8 4,1
Volym 5,1 5,3 5,5 4,7 5,2 3,7
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,7 0,6 0,5 1,4 0,3 -1,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 4,7 4,4 5,5 3,6 4,6 3,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/11/plv_2019_11_2020-01-14_tau_001_sv.html